آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۹۷

پشه خاکی ها

توسط |۱۳۹۷/۱۲/۸ ۱۸:۰۴:۲۳اسفند ۸ام, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|

پشه خاکی ها در راسته دوبالان و از خانواده پسیکودیده و زیر خانواده فلوبوتومینه می [...]

کنه های سخت

توسط |۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۵:۱۸:۲۷اسفند ۵ام, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|

کنه های سخت از خانواده Ixodidae در راسته متا استیگماتا میباشند. راسته متا استیگم [...]

سوسری ها

توسط |۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۵:۲۳:۰۰اسفند ۱ام, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|

سوسری ها از راسته دیکتیوپترا هستند و تقریبا ۴۰۰۰گونه سوسری وجود دارد. سوسری ها ر [...]

مگس خانگی

توسط |۱۳۹۷/۱۲/۱۶ ۸:۱۴:۱۲بهمن ۲۷ام, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|

از راسته دوبالان وخانواده Muscidae هستند. دارای پراکندگی جهانی میباشند. مرفولوژی [...]

ککها

توسط |۱۳۹۷/۱۲/۶ ۱۵:۲۷:۴۹بهمن ۲۴ام, ۱۳۹۷|دسته‌بندی نشده|

کک ها از راسته سیفونوپترا میباشند که شامل خانواده های pulicidea,leptopsyllidae c [...]